Jumat, 07 Mei 2010

PEMBANGUNAN MUSHOLLA TELAH SELESAI

Bismillahirahmanirrahiem
Alhamdulilahirabil Alamin
Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan sesuatu dengan Kadarnya.
Sholawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu Umat dari zaman ke zaman.

Dengan memanjatkan syukur kepada Illahi Rabi bahwa pembangunan Musholla yang kami rencanakan sudah selesai. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Al-Imdad Foundation yang telah memberikan bekerjasama dan memberikan amal jariyahnya kepada Panitia Pembangunan.

Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para kaum muslimin yang telah memberikan doa dan motivasinya dalam pembangunan ini.

Dan Alhamdulilah Musholla Al Sayyed Abdullah Dahlan sudah dipergunakan dalam acara peringatan Maulid Nabi SAW oleh Majlis Taklim Kaum Ibu Al-Sayyed Abdullah Dahlan.

Semoga ke depan kami dapat mengemban amanah ini untuk lebih baik dan dapat memakmurkan musholla dalam menegakan dan syiar Islamiyah kepada masyarakat di lingkungan kami.
Dan kami memoho bantuan kepada para donatur kaum muslimin dalam membina masyarakat tidak mampu dalam program kesekahteraan masyarakat di sekitar lingkungan Musholla.

Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tidak ada komentar: