Jumat, 07 Mei 2010

PEMBANGUNAN MUSHOLLA TELAH SELESAI

Bismillahirahmanirrahiem
Alhamdulilahirabil Alamin
Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan sesuatu dengan Kadarnya.
Sholawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu Umat dari zaman ke zaman.

Dengan memanjatkan syukur kepada Illahi Rabi bahwa pembangunan Musholla yang kami rencanakan sudah selesai. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Al-Imdad Foundation yang telah memberikan bekerjasama dan memberikan amal jariyahnya kepada Panitia Pembangunan.

Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para kaum muslimin yang telah memberikan doa dan motivasinya dalam pembangunan ini.

Dan Alhamdulilah Musholla Al Sayyed Abdullah Dahlan sudah dipergunakan dalam acara peringatan Maulid Nabi SAW oleh Majlis Taklim Kaum Ibu Al-Sayyed Abdullah Dahlan.

Semoga ke depan kami dapat mengemban amanah ini untuk lebih baik dan dapat memakmurkan musholla dalam menegakan dan syiar Islamiyah kepada masyarakat di lingkungan kami.
Dan kami memoho bantuan kepada para donatur kaum muslimin dalam membina masyarakat tidak mampu dalam program kesekahteraan masyarakat di sekitar lingkungan Musholla.

Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jumat, 09 April 2010

REHAB 60 PERSEN BERJALAN

Assalamualaikum Wr. Wb
Segala Puji hanya bagi Allah yang telah mengatur urusan manusia dengan kadarnya.
Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sebagai Penghulu kita. Dan pemimpin umat dari zaman ke zaman.

Alhamdulilah perjalanan dan perkembangan pembangunan Musholla Nurul Amal Sayed Abdullah Dahlan sudah mencapai 60 persen dari target pembangunan. Peran serta masyarakat dan dukungan moril maupun materil telah kami terima dan telah kami pergunakan dengan mestinya. Pembangunan Musholla berjalan dengan baik, insya allah dalam satu bulan pembangunan Musholla sudah rapih.
Dan semoga Allah memberikan pahala bagi para kaum muslimin yang telah banyak menyumbangkan pikiran, tenaga maupun hartanya dijalan Allah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Senin, 25 Januari 2010

ALHAMDULILAH SUDAH BERJALAN

Alhamdulilah, puji sykur ami haturkan kehadirat Illahi Rabii yang telah memberikan nikat dan krunia-Nya.

Alhamdulilah Musholla kami terus melkukan pembangunan, walau hujan kami tetap berusaha untuk membangun musholla kami. Pembangunan sudah berjalan sekitar satu minggu. Walau pembangunan terus berjalan, kami tetap menjalankan shalat lima waktu di musholla.

Para pekerja terus semangat walau hujan terus melanda, dan kami panitia pun tidak kalah semangat..terus membantu dan mengontrol jalannya pembangunan.

Kami berharap ketika mushoola kami jadi, warga semakin rajin dan giat melakukan ibadah di musholla.

Rabu, 13 Januari 2010

MENANTI PAGI MENUJU BARAOKAH

Kamis, 07 Januari 2010

SEMOGA ALLAH MEMBANGUNKAN RUMAH DI SURGA

Assalamualikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT semata, atas pancaran iman dan taqwa mudah-mudahan kita menjadi hamba yang Soleh.

Seiring Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Amiin.

Rasa syukur tak henti-henti ketika Musholla kami menerima Donatur dan Dermawan yang akan membangun dan merenovasi total Musholla. Rasa cemas itu kini hilang menjadi keyakinan. Setelah kami menerima gambar rehab musholla via email.

Sujud haru kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabi, bahwa usaha kami warga sekitar Musholla Nurul Amal yang berkeinginan memperbaiki Musholla mendapat respon yang sangat baik.

Gambar Musholla yang baru kini telah terpampang di sebelah Musholla, Walau baru hanya gambar, warga sekitar musholla merasa senang dengan rencana renovasi musholla. Maklum warga kami tergolong ekonomi lemah, sehingga membangun musholla pun kami tidak mampu.

Seorang Dermawan hamba Allah telah datang kepada kami untuk membangun Musholla secara Total, tentu dengan anggaran yang tidak sedikit. Kedermawanan itu kini terlihat dan terpancar dari niatnya yang tulus membangunkan musholla.

Doa kami warga lingkungan Musholla terdengar dan terkabul, walau lama kami menunggu terkabulnya do'a itu. Rencana kami merenovasi Musholla pada awal 2006 gagal, karena banyak hal, diantara karena krisis yang melanda bangsa ini, yang berimbas kepada kami masyarakat ekonomi kebawah.

Tapi tak henti-hentinya kami berusaha dan berdo'a, terutama Ayah kami yang setiap malam berdoa dan menangis agar bisa terlaksananya renovasi pembangunan. Setiap malam mendekati subuh, ayah kami selalu bangun bermunajat kepada sang kholik sampai adzan subuh berkumandang. Kalimat itu kami dengar dengan nada yang haru seolah kalimat itu sejuk ditelinga dan hati.

Kami dan warga setempat tidak bisa membalas apa-apa kecuali memohon dan bermunajat kepada Allah SWt semoga dermawan itu dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya serta terkabulnya hajat keinginannya.

Warga hanya bisa berdoa semoga Allah meberikan dermawan itu sebuah rumah di surga."seperti hadist Rasulullah "Man bana masjidan banallahu bayitan fi aljanah"..Barang siapa yang membangun masjid (sarana shalat) maka Allah akan bangunkan rumah di surga".

Jumat, 01 Januari 2010

AYO Siapa Yang Mau Bantu Kami

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan taufik dan inayah kepada kita semua, Amien.
Al-hamdullilah program donasi pembangunan Musholla Nurul Amal mendapat respon dari para donatur. Jumat tanggal 1 Januari 2010 kami Panitia Pembangunan kedatangan tamu Allah yang berniat untuk membangunkan musholla kami. Walaupun baru sebatas niat, kami merasa bersyukur karena Program donasi ini mendapat respon dari para donatur. Kami Panitia Pembangunan terus berharap kepada para donatur/dermawan menyumbangkan dan menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, guna mewujudkan impian masyarakat kami untuk mempunyai Musholla yang dinilai layak dan dapat memberikan sarana prasarana ibadah.

Kami merasa bersykur jika program Pembangunan Musholla ini dapat terlaksa lebih cepat dari rencana semula. Kami berharap semoga para donatur/kaum muslimin dapat berpartisapi dsalam pembangunan tersebut. Bagi Para Donatur yang akan dan sudah memberikan infaq dan sadaqahnya untuk Konfirmasi via email : perpusnu@yahoo.co.id (sebutkan No. Rek bank transfer, tanggal transfer, nominal transfer, atas nama siapa)

Semoga Allah melapangkan rizki para donatur/hartawan/kaum muslimin dan dapat memberikan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, semoga amal baik bapak ibu saudara menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amiiin.

Kami menunggu partisipasi para donatur dalam pembangunan musholla ini, semoga rencana kami mendapat kemudahan, assykuru syukron katsiran jazzakumullah khairan katsiran.